Allmänna köpvillkor

1. Allmänt

1.1 FLM tillämpar i första hand de villkor som är tillämpliga i Distans- och hemförsäljningslagen samt i Konsumentköplagen.

1.2 Prenumerationer är alltid tidsbegränsade. Längden på prenumerationen och vilka nummer som ingår framgår på beställningssidan.

1.3 Frakt ingår i alla priser och uppskattad leveranstid anges i kassan. Var vänlig observera att detta är cirkatider.

1.4 Om du vill ändra din prenumerationsadress ska du vända dig till prenumeration@flm.nu.

1.5 Minderåriga, under 18 år, äger inte rätt att beställa utan målsmans medgivande.

2. Betalning

2.1 Beställningar förhandsbetalas direkt via nätbutiken.

2.2 Ångerrätten för tidningsprenumerationer gäller endast om det totala priset överstiger 400 kronor. Önskar du nyttja ångerrätten, meddela prenumeration@flm.nu senast 14 dagar efter du mottagit tidningen. Du måste själv bekosta returportot. Läs mer här:

https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/om-kunden-angrar-sitt-kop/

2.7 Alla övriga frågor – kontakta oss på prenumeration@flm.nu.

3. Friskrivning

3.1 FLM ansvarar inte för utebliven leverans av tidning till prenumerant vid förlags- eller tidnings konkurs under pågående prenumeration.

3.2 FLM ansvarar inte heller om tidningen dras tillbaka/läggs ned under pågående prenumeration.

4. Säkerhet och sekretess

4.1 Vid beställning uppger du ditt namn och adress. När du beställer en prenumeration hos oss godkänner du också att dina uppgifter används i vår verksamhet för att fullgöra våra åtaganden mot dig.

FLM kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till annan part. Via e-post erbjuder vi dig automatiskt information gällande din prenumeration samt aktuell information om tidningen. Utskicken kan enkelt avbeställas via länk i aktuellt nyhetsbrev.

Enligt personuppgiftslagen samt GDPR (dataskyddsförordningen inom EU) har du rätt att få del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om sådan information är felaktig, irrelevant eller ofullständig kan du begära att informationen ändras eller tas bort.  Läs mer om dataskyddsförordningen här: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/